ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник

Список розділів:

Розділ

03

Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція

Agricultural, farming, fishing, forestry and related products

Розділ

09

Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Розділ

14

Гірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція

Mining, basic metals and related products

Розділ

15

Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція

Food, beverages, tobacco and related products

Розділ

16

Сільськогосподарська техніка

Agricultural machinery

Розділ

18

Одяг, взуття, сумки та аксесуари

Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Розділ

19

Шкіряні та текстильні, пластмасові та гумові матеріали

Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials

Розділ

22

Друкована та супутня продукція

Printed matter and related products

Розділ

24

Хімічна продукція

Chemical products

Розділ

30

Офісна та комп'ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Розділ

31

Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Розділ

32

Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Розділ

33

Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Розділ

34

Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Розділ

35

Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання

Security, fire-fighting, police and defence equipment

Розділ

37

Музичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя

Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories

Розділ

38

Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Розділ

39

Меблі (у т.ч.офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Розділ

41

Зібрана дощова та очищена вода

Collected and purified water

Розділ

42

Промислова техніка

Industrial machinery

Розділ

43

Гірничодобувне та будівельне обладнання

Machinery for mining, quarrying, construction equipment

Розділ

44

Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури)

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Розділ

45

Будівельні роботи

Construction work

Розділ

48

Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

Software package and information systems

Розділ

50

Послуги з ремонту і технічного обслуговування

Repair and maintenance services

Розділ

51

Послуги зі встановлення (крім програмного забезпечення)

Installation services (except software)

Розділ

55

Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі

Hotel, restaurant and retail trade services

Розділ

60

Транспортні послуги (крім транспортування відходів)

Transport services (excl. Waste transport)

Розділ

63

Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств

Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

Розділ

64

Поштові та телекомунікаційні послуги

Postal and telecommunications services

Розділ

65

Комунальні послуги

Public utilities

Розділ

66

Фінансові та страхові послуги

Financial and insurance services

Розділ

70

Послуги у сфері нерухомості

Real estate services

Розділ

71

Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги

Architectural, construction, engineering and inspection services

Розділ

72

Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет,її підтримки

IT services: consulting, software development, Internet and support

Розділ

73

Послуги у сфері НДДКР та пов'язані консультаційні послуги

Research and development services and related consultancy services

Розділ

75

Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту

Administration, defence and social security services

Розділ

76

Послуги, пов'язані з нафтогазовою промисловістю

Services related to the oil and gas industry

Розділ

77

Послуги у сфері сільського господарства, лісівництва, рослинництва, водного господарства та бджільництва

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Розділ

79

Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Розділ

80

Послуги у сфері освіти та навчання

Education and training services

Розділ

85

Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги

Health and social work services

Розділ

90

Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Розділ

92

Послуги у сфері відпочинку, культури та спорту

Recreational, cultural and sporting services

Розділ

98

Інші громадські, соціальні та особисті послуги

Other community, social and personal services

Цей класифікатор Український Єдиний закупівельний словник (далі - ЄЗС) призначений замовникам державних закупівель для описування в повідомленнях про запрошення до участі в торгах (тендерах) предмета державних закупівель, а також вітчизняним товаровиробникам і надавачам послуг для пошуку тендерних пропозицій як у межах, так і поза межами України.

Основний словник ЄЗС установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.

Додатковий словник ЄЗС установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

CPV складається з основного словника і додаткового словника.

Основний словник базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев'яти цифр; групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту.

	Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:
	перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);
	перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);
	перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);
	перші п'ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії. Дев'ята цифра - контрольна.