Клас 03110000-5 - Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва
Crops, products of market gardening and horticulture


Список категорій:

Категорія

03111000-2

Насіння

Seeds

 • 03111100-3
  Зерно сої
  Soya beans
 • 03111200-4
  Арахіс
  Peanuts
 • 03111300-5
  Насіння соняшника
  Sunflower seeds
 • 03111400-6
  Насіння бавовнику
  Cotton seeds
 • 03111500-7
  Насіння кунжуту
  Sesame seeds
 • 03111600-8
  Насіння гірчиці
  Mustard seeds
 • 03111700-9
  Насіння овочів
  Vegetable seeds
 • 03111800-0
  Насіння плодових культур
  Fruit seeds
 • 03111900-1
  Насіння квітів
  Flower seeds
Категорія

03112000-9

Необроблений тютюн

Unmanufactured tobacco

Категорія

03113000-6

Рослини, що використовуються для виробництва цукру

Plants used for sugar manufacturing

 • 03113100-7
  Цукровий буряк
  Sugar beet
 • 03113200-8
  Цукрова тростина
  Sugar cane
Категорія

03114000-3

Солома та фураж

Straw and forage

 • 03114100-4
  Солома
  Straw
 • 03114200-5
  Фураж
  Forage
Категорія

03115000-0

Рослинна сировина

Raw vegetable materials

 • 03115100-1
  Рослинна сировина, що використовується у текстильній промисловості
  Raw vegetable materials used in textile production
 • 03115110-4
  Бавовна
  Cotton
 • 03115120-7
  Джут
  Jute
 • 03115130-0
  Льон
  Flax
Категорія

03116000-7

Натуральні каучук і латекс та пов'язана продукція

Natural rubber and latex, and associated products

 • 03116100-8
  Натуральний каучук
  Natural rubber
 • 03116200-9
  Натуральний латекс
  Natural latex
 • 03116300-0
  Вироби з латексу
  Latex products
Категорія

03117000-4

Рослини, що використовуються у специфічних галузях

Plants used in specific fields

 • 03117100-5
  Рослини, що використовуються у парфумерії чи фармацевтиці, або рослини інсектицидного чи подібного призначення
  Plants used in perfumery or pharmacy, or for insecticidal or similar purposes
 • 03117110-8
  Рослини, що використовуються у парфумерії
  Plants used in perfumery
 • 03117120-1
  Рослини, що використовуються у фармацевтиці
  Plants used in pharmacy
 • 03117130-4
  Рослини інсектицидного призначення
  Plants used for insecticidal purposes
 • 03117140-7
  Рослини фунгіцидного чи подібного призначення
  Plants used for fungicidal or similar purposes
 • 03117200-6
  Насіння рослин, що використовується у специфічних галузях
  Seeds of plants used in specific fields