Клас 09240000-3 - Продукти переробки нафти та вугілля
Oil and coal-related products


Список категорій:

Категорія

09241000-0

Бітумінозні чи нафтоносні сланці

Bituminous or oil shale

Категорія

09242000-7

Продукти переробки вугілля

Coal-related products

  • 09242100-8
    Вугільна нафта
    Coal oil