Клас 14430000-4 - Випарена сіль і чистий хлорид натрію
Evaporated salt and pure sodium chloride