Клас 14620000-3 - Сплави
Alloys


Список категорій:

Категорія

14621000-0

Феросплави

Ferro-alloys

 • 14621100-1
  Феросплави, не класифіковані Європейським об'єднанням вугілля та сталі
  Non-ECSC ferro-alloys
 • 14621110-4
  Феромарганець
  Ferro-manganese
 • 14621120-7
  Ферохром
  Ferro-chromium
 • 14621130-0
  Феронікель
  Ferro-nickel
Категорія

14622000-7

Сталь

Steel