Клас 19620000-8 - Текстильні відходи
Textile waste