Клас 24420000-4 - Фосфатні добрива
Phosphatic fertilisers


Список категорій:

Категорія

24421000-1

Фосфатні мінеральні добрива

Mineral phosphatic fertilisers

Категорія

24422000-8

Фосфатні хімічні добрива

Chemical phosphatic fertilisers