Клас 24570000-0 - Карбамідні смоли у первинній формі
Primary-form urea resins