Клас 32220000-1 - Телевізійна передавальна апаратура без приймальних пристроїв
Television transmission apparatus without reception apparatus


Список категорій:

Категорія

32221000-8

Радіомаяки

Radio beacons

Категорія

32222000-5

Пристрої кодування відеосигналів

Video-signal coding machines

Категорія

32223000-2

Апаратура для передавання відеосигналу

Video transmission apparatus

Категорія

32224000-9

Телевізійна передавальна апаратура

Television transmission apparatus