Клас 33130000-0 - Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади
Dental and subspecialty instruments and devices


Список категорій:

Категорія

33131000-7

Стоматологічні ручні інструменти

Dental hand instrument

 • 33131100-8
  Стоматологічні хірургічні інструменти
  Dental surgical instrument
 • 33131110-1
  Стоматологічні затискачі, щітки, ретрактори та полірувальні пристрої
  Dental nippers, brushes, retractors and burnishers
 • 33131111-8
  Стоматологічні затискачі
  Dental nippers
 • 33131112-5
  Стоматологічні щітки
  Dental operative brushes
 • 33131113-2
  Стоматологічні ретрактори
  Dental retractors
 • 33131114-9
  Стоматологічні полірувальні пристрої
  Dental burnishers
 • 33131120-4
  Стоматологічні кріохірургічні інструменти, калібратори, елеватори та екскаватори
  Dental cryosurgical, gauges, elevators and excavators
 • 33131121-1
  Стоматологічні кріохірургійні інструменти
  Dental cryosurgical units
 • 33131122-8
  Стоматологічні калібратори
  Dental depth gauges
 • 33131123-5
  Стоматологічні елеватори
  Dental elevators
 • 33131124-2
  Стоматологічні екскаватори
  Dental excavators
 • 33131130-7
  Стоматологічні протектори для пальців та щипці
  Dental fingers protectors and forceps
 • 33131131-4
  Стоматологічні протектори для пальців
  Dental fingers protectors
 • 33131132-1
  Стоматологічні щипці
  Dental forceps
 • 33131140-0
  Стоматологічні дзеркала та каналонаповнювачі
  Dental mirrors and reamers
 • 33131141-7
  Стоматологічні дзеркала
  Dental mirrors
 • 33131142-4
  Стоматологічні каналонаповнювачі
  Dental reamers
 • 33131150-3
  Щипці для видалення зубних коренів, інструменти для видалення зубного каменю та інструменти з градуйованою шкалою
  Dental root tip picks, scalers and scale
 • 33131151-0
  Щипці для видалення зубних коренів
  Dental root tip picks
 • 33131152-7
  Інструменти для видалення зубного каменю
  Dental scalers
 • 33131153-4
  Стоматологічні інструменти з градуйованою шкалою
  Dental scale
 • 33131160-6
  Стоматологічні ножиці та ножі
  Dental scissors and knives
 • 33131161-3
  Стоматологічні ножиці
  Dental scissors
 • 33131162-0
  Стоматологічні ножі
  Dental knives
 • 33131170-9
  Стоматологічні шпателі, пінцети та ножі для воску
  Dental spatulas, tweezers and wax carvers
 • 33131171-6
  Стоматологічні шпателі
  Dental spatulas
 • 33131172-3
  Стоматологічні пінцети
  Dental tweezers
 • 33131173-0
  Ножі для стоматологічного воску
  Dental wax carvers
 • 33131200-9
  Стоматологічні хірургічні голки
  Dental suture needle
 • 33131300-0
  Стоматологічні інструменти одноразового застосування
  Dental disposable instrument
 • 33131400-1
  Стоматологічні зонди
  Dental probe
 • 33131500-2
  Інструменти для видалення зубів
  Dental extraction instrument
 • 33131510-5
  Стоматологічні бури
  Dental drills
 • 33131600-3
  Інструменти для пломбування зубів
  Dental filling instrument
Категорія

33132000-4

Зубні імплантати

Dental implant

Категорія

33133000-1

Приладдя для виготовлення зубних зліпків

Dental impression accessories

Категорія

33134000-8

Ендодонтичне приладдя

Endodontics accessories

Категорія

33135000-5

Ортодонтичні пристрої

Orthodontic devices

Категорія

33136000-2

Обертові та абразивні інструменти

Rotary and abrasive instrument

Категорія

33137000-9

Приладдя для стоматологічної профілактики

Dental prophylaxis accessories

Категорія

33138000-6

Матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів

Prosthodontic and relining products

 • 33138100-7
  Зубні протези
  Dentures