Група 33600000-6 - Фармацевтична продукція
Pharmaceutical products


Список класів:

Клас

3361

Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин

Medicinal products for the alimentary tract and metabolism

Клас

3362

Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи

Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system

Клас

3363

Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату

Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system

Клас

3364

Лікарські засоби для лікування захворювань сечостатевої системи та гормони

Medicinal products for the genitourinary system and hormones

Клас

3365

Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори

General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents

Клас

3366

Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття

Medicinal products for the nervous system and sensory organs

Клас

3367

Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної системи

Medicinal products for the respiratory system

Клас

3368

Фармацевтичні вироби

Pharmaceutical articles

Клас

3369

Лікарські засоби різні

Various medicinal products