Клас 35420000-4 - Частини транспортних засобів військового призначення
Parts of military vehicles


Список категорій:

Категорія

35421000-1

Механічні запасні частини до транспортних засобів військового призначення

Mechanical spare parts for military vehicles

  • 35421100-2
    Двигуни та частини двигунів для транспортних засобів військового призначення
    Engines and engine parts for military vehicles
Категорія

35422000-8

Електронні та електричні запасні частини до транспортних засобів військового призначення

Electronic and electrical spare parts for military vehicles