Клас 35520000-5 - Частини військових суден
Parts for warships


Список категорій:

Категорія

35521000-2

Корпуси та механічні запасні частини до військових суден

Hull and mechanical spare parts for warships

  • 35521100-3
    Двигуни та частини двигунів для військових суден
    Engines and engine parts for warships
Категорія

35522000-9

Електронні та електричні запасні частини до військових суден

Electronic and electrical spare parts for warships