Клас 35640000-2 - Частини для військового аерокосмічного обладнання
Parts for military aerospace equipment


Список категорій:

Категорія

35641000-9

Структурні та механічні запасні частини для військового аерокосмічного обладнання

Structure and mechanical spare parts for military aerospace equipment

  • 35641100-0
    Двигуни та частини двигунів для військового аерокосмічного обладнання
    Engines and engine parts for military aerospace equipment
Категорія

35642000-7

Електронні та електричні запасні частини для військового аерокосмічного обладнання

Electronic and electrical spare parts for military aerospace equipment