Клас 37310000-4 - Музичні інструменти
Musical instruments


Список категорій:

Категорія

37311000-1

Клавішні інструменти

Keyboard instruments

 • 37311100-2
  Фортепіано
  Pianos
 • 37311200-3
  Акордеони
  Accordions
 • 37311300-4
  Органи
  Musical organs
 • 37311400-5
  Челеста
  Celestas
Категорія

37312000-8

Мідні духові інструменти

Brass instruments

 • 37312100-9
  Труби
  Trumpets
 • 37312200-0
  Тромбони
  Trombones
 • 37312300-1
  Сузафони
  Sousaphones
 • 37312400-2
  Саксофони
  Saxophones
 • 37312500-3
  Свистки
  Whistle
 • 37312600-4
  Горни
  Bugles
 • 37312700-5
  Саксгорни
  Saxhorns
 • 37312800-6
  Мелофони
  Mellophones
 • 37312900-7
  Альтгорни, баритони, флюгельгорни та валторни
  Alto, baritone, flugel and French horns
 • 37312910-0
  Альтгорни
  Alto horns
 • 37312920-3
  Баритони
  Baritone horns
 • 37312930-6
  Флюгельгорни
  Flugel horns
 • 37312940-9
  Валторни
  French horns
Категорія

37313000-5

Струнні інструменти

String instruments

 • 37313100-6
  Клавесини
  Harpsichords
 • 37313200-7
  Клавікорди
  Clavichords
 • 37313300-8
  Гітари
  Guitars
 • 37313400-9
  Скрипки
  Violins
 • 37313500-0
  Арфи
  Harps
 • 37313600-1
  Банджо
  Banjos
 • 37313700-2
  Мандоліни
  Mandolins
 • 37313800-3
  Віолончелі
  Violoncellos
 • 37313900-4
  Контрабаси
  Basses
Категорія

37314000-2

Духові інструменти

Wind instruments

 • 37314100-3
  Кларнети
  Clarinets
 • 37314200-4
  Гобої
  Oboes
 • 37314300-5
  Корнети та флейти
  Musical cornets and flutes
 • 37314310-8
  Корнети
  Musical cornets
 • 37314320-1
  Флейти
  Musical flutes
 • 37314400-6
  Флейти-піколо
  Piccolos
 • 37314500-7
  Волинки
  Bagpipes
 • 37314600-8
  Губні гармоніки
  Harmonicas
 • 37314700-9
  Казу
  Kazoos
 • 37314800-0
  Англійські ріжки
  English horns
 • 37314900-1
  Окарини
  Ocarinas
Категорія

37315000-9

Музичні інструменти з електропідсилювачем

Electrically amplified musical instruments

 • 37315100-0
  Синтезатори
  Synthesisers
Категорія

37316000-6

Ударні інструменти

Percussion instruments

 • 37316100-7
  Цимбали
  Cymbals
 • 37316200-8
  Дзвони (інструмент)
  Bells (instrument)
 • 37316300-9
  Бубни
  Tambourines
 • 37316400-0
  Кастаньєти
  Castanets
 • 37316500-1
  Барабани
  Drums (instrument)
 • 37316600-2
  Ксилофони
  Xylophones
 • 37316700-3
  Вібрафони
  Vibraphones