Клас 38420000-5 - Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів
Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases


Список категорій:

Категорія

38421000-2

Прилади для вимірювання витрати рідин і газів

Flow-measuring equipment

 • 38421100-3
  Лічильники води
  Water meters
 • 38421110-6
  Витратоміри
  Flowmeters
Категорія

38422000-9

Обладнання для вимірювання рівня рідин і газів

Level-measuring equipment

Категорія

38423000-6

Обладнання для вимірювання тиску

Pressure-measuring equipment

 • 38423100-7
  Прилади для вимірювання тиску
  Pressure gauges
Категорія

38424000-3

Контрольно-вимірювальне обладнання

Measuring and control equipment

Категорія

38425000-0

Гідромеханічне обладнання

Fluid mechanics equipment

 • 38425100-1
  Манометри
  Manometers
 • 38425200-2
  Віскозиметри
  Viscosimeters
 • 38425300-3
  Глибиноміри
  Depth indicators
 • 38425400-4
  Апаратура для конструкційних розрахунків
  Structure estimation apparatus
 • 38425500-5
  Апаратура для розрахунку міцності
  Strength estimation apparatus
 • 38425600-6
  Пікнометри
  Pycnometers
 • 38425700-7
  Прилади для вимірювання поверхневого натягу
  Surface tension measuring instruments
 • 38425800-8
  Денситометри
  Densitometers
Категорія

38426000-7

Кулометри

Coulometers

Категорія

38427000-4

Флюксметри

Fluxmeters

Категорія

38428000-1

Реометри

Rheometers

Категорія

38429000-8

Ротаметри

Rotameters