Клас 38520000-6 - Сканери
Scanners


Список категорій:

Категорія

38521000-3

Сканери тиску

Pressure scanners

Категорія

38522000-0

Хроматографічні сканери

Chromatographic scanners

Категорія

38527100-6

Дозиметри з іонізаційними камерами

Ionization chamber dosimeters

Категорія

38527200-7

Дозиметри

Dosimeters

Категорія

38527300-8

Дозиметричні системи вторинного еталону

Secondary standard dosimetry systems

Категорія

38527400-9

Фантомні дозиметри

Phantom dosimeters