Клас 38940000-6 - Прилади для оцінювання радіологічної обстановки
Nuclear evaluation instruments


Список категорій:

Категорія

38941000-7

Лічильники альфа-частинок

Alpha counters

Категорія

38942000-7

Лічильники альфа- та бета-частинок

Alpha beta counters

Категорія

38943000-7

Лічильники бета-частинок

Beta counters

Категорія

38944000-7

Лічильник бета- та гамма-частинок

Beta gamma counters

Категорія

38945000-7

Лічильники гамма-частинок

Gamma counters

Категорія

38946000-7

Вимірювачі пікової напруги в кіловольтах

KVP meters

Категорія

38947000-7

Рентгенологічні мікроаналізатори

X-ray microanalysers