Група 42700000-3 - Машини для виробництва текстильних виробів, одягу та шкіряних виробів
Machinery for textile, apparel and leather production


Список класів: