Група 42900000-5 - Універсальні та спеціалізовані машини різні
Miscellaneous general and special-purpose machinery


Список класів:

Клас

4291

Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Distilling, filtering or rectifying apparatus

Клас

4292

Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання

Machinery for cleaning bottles, packing and weighing and spraying machinery

Клас

4293

Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати

Centrifuges, calendering or vending machines

Клас

4294

Машини для термічної обробки матеріалів

Machinery for the heat treatment of materials

Клас

4295

Частини універсальних машин

Parts of general-purpose machinery

Клас

4296

Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації

Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment

Клас

4297

Частини посудомийних машин та машин для чищення, наповнювання, пакування чи обгортання

Parts of dishwashing machines and of machines for cleaning, filling, packing or wrapping

Клас

4298

Газогенератори

Gas generators

Клас

4299

Машини спеціального призначення різні

Miscellaneous special-purpose machinery