Клас 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації
Distilling, filtering or rectifying apparatus


Список категорій:

Категорія

42912000-2

Машини та апарати для фільтрування чи очищення рідин

Liquid filtering or purifying machinery and apparatus

 • 42912100-3
  Машини та апарати для фільтрування рідин
  Machinery and apparatus for filtering liquids
 • 42912110-6
  Апарати для фільтрування бурових розчинів
  Drilling-mud filtering apparatus
 • 42912120-9
  Гідроциклони
  Hydrocyclone machinery
 • 42912130-2
  Апарати для фільтрування чи очищення напоїв
  Apparatus for filtering or purifying beverages
 • 42912300-5
  Машини та апарати для фільтрування чи очищення води
  Machinery and apparatus for filtering or purifying water
 • 42912310-8
  Апарати для фільтрування води
  Water filtration apparatus
 • 42912320-1
  Деаераційні апарати
  De-aeration apparatus
 • 42912330-4
  Апарати для очищення води
  Water-purifying apparatus
 • 42912340-7
  Опріснювальні апарати
  Desalination apparatus
 • 42912350-0
  Обладнання для фільтрувальних установок
  Filtration plant equipment
Категорія

42913000-9

Оливні, бензинові та повітрозабірні фільтри

Oil, petrol and air-intake filters

 • 42913300-2
  Оливні фільтри
  Oil filters
 • 42913400-3
  Бензинові фільтри
  Petrol filters
 • 42913500-4
  Повітрозабірні фільтри
  Air-intake filters
Категорія

42914000-6

Обладнання для переробки відходів

Recycling equipment