Клас 42990000-2 - Машини спеціального призначення різні
Miscellaneous special-purpose machinery


Список категорій:

Категорія

42991000-9

Машини для виробництва паперу, друку, палітурування та їх частини

Paper, printing and bookbinding machinery and parts

 • 42991100-0
  Палітурні машини
  Bookbinding machinery
 • 42991110-3
  Брошурувальні машини
  Book-sewing machinery
 • 42991200-1
  Друкарські машини
  Printing machinery
 • 42991210-4
  Офсетні друкарські машини
  Offset printing machinery
 • 42991220-7
  Типографські машини
  Typesetting machinery
 • 42991230-0
  Принтери для друку квитків
  Ticket printers
 • 42991300-2
  Фотонабірні системи
  Photocomposing system
 • 42991400-3
  Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону
  Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard
 • 42991500-4
  Частини друкарських або палітурних машин
  Parts of printing or bookbinding machinery
Категорія

42992000-6

Електротовари спеціального призначення

Special-purpose electrical goods

 • 42992100-7
  Клітки Фарадея
  Faraday cage
 • 42992200-8
  Безлунні камери
  Anechoic chamber
 • 42992300-9
  Матеріали-поглиначі електромагнітного опромінювання
  Electromagnetic absorbent material
Категорія

42993000-3

Машини для хімічної промисловості

Chemical industry machinery

 • 42993100-4
  Хлоратори
  Chlorinators
 • 42993200-5
  Дозувальні установки
  Dosing plant
Категорія

42994000-0

Машини для обробки гуми чи пластмас

Machinery for working rubber or plastics

 • 42994100-1
  Машини для виробництва пластикових вікон і рам
  Machines for the production of plastic windows and frames
 • 42994200-2
  Машини для обробки пластмас
  Machinery for working plastics
 • 42994220-8
  Приладдя для ламінації
  Lamination accessories
 • 42994230-1
  Ламінатори
  Laminators
Категорія

42995000-7

Очисні машини різні

Miscellaneous cleaning machines

 • 42995100-8
  Мийні машини тунельного типу
  Tunnel washer
 • 42995200-9
  Машини для прибирання пляжів
  Beach cleaning machines
Категорія

42996000-4

Машини для очищення стічних вод

Machinery for the treatment of sewage

 • 42996100-5
  Подрібнювачі твердих частинок у стічних водах
  Comminutors
 • 42996110-8
  Мацератори для стічних вод
  Macerators for the treatment of sewage
 • 42996200-6
  Фільтр-преси для очищення стічних вод
  Sewage presses
 • 42996300-7
  Шкребла
  Scrapers
 • 42996400-8
  Змішувачі
  Mixer units
 • 42996500-9
  Ґрати для фільтрування стічних вод
  Sewage screens
 • 42996600-0
  Обладнання для насичення киснем
  Oxygenation equipment
 • 42996700-1
  Осаджувачі
  Precipitators
 • 42996800-2
  Басейни-відстійники
  Sedimentation beds
 • 42996900-3
  Обладнання для обробки мулу
  Sludge-processing equipment
Категорія

42997000-1

Обладнання для обслуговування трубопроводів

Pipeline machinery

 • 42997100-2
  Машини для перевірки внутрішніх поверхонь трубопроводів
  Machines for inspecting the internal surface of pipelines
 • 42997200-3
  Машини для очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів
  Machines for cleaning the internal surface of pipelines
 • 42997300-4
  Промислові роботи
  Industrial robots
Категорія

42998000-8

Системи автоматизованої подачі піддонів

Pallet-picking system

 • 42998100-9
  Системи автоматизованого повернення піддонів
  Pallet-retrieving system
Категорія

42999000-5

Промислові пилососи та підлогонатирачі

Non-domestic vacuum cleaners and floor polishers

 • 42999100-6
  Промислові пилососи
  Non-domestic vacuum cleaners
 • 42999200-7
  Промислові підлогонатирачі
  Non-domestic floor polishers
 • 42999300-8
  Частини промислових пилососів
  Parts of non-domestic vacuum cleaners
 • 42999400-9
  Частини промислових підлогонатирачів
  Parts of non-domestic floor polishers