Група 48100000-9 - Пакети галузевого програмного забезпечення
Industry specific software package


Список класів:

Клас

4811

Пакети програмного забезпечення для автоматизованих точок продажу

Point of sale (POS) software package

Клас

4812

Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами

Flight control software package

Клас

4813

Пакети програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки

Aviation ground support and test software package

Клас

4814

Пакети програмного забезпечення для систем контролю залізничного руху

Railway traffic control software package

Клас

4815

Пакети програмного забезпечення для керування виробничими процесами

Industrial control software package

Клас

4816

Пакети програмного забезпечення для бібліотек

Library software package

Клас

4817

Пакети програмного забезпечення для контролю відповідності

Compliance software package

Клас

4818

Пакети медичного програмного забезпечення

Medical software package

Клас

4819

Пакети освітнього програмного забезпечення

Educational software package