Клас 48320000-7 - Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями
Drawing and imaging software package


Список категорій:

Категорія

48321000-4

Пакети програмного забезпечення для автоматизованих систем проектування

Computer-aided design (CAD) software package

  • 48321100-5
    Системи автоматизованого проектування
    Computer-aided design (CAD) system
Категорія

48322000-1

Пакети графічного програмного забезпечення

Graphics software package

Категорія

48323000-8

Пакети програмного забезпечення для автоматизації виробництва

Computer-aided manufacturing (CAM) software package

Категорія

48324000-5

Пакети програмного забезпечення для роботи з діаграмами

Charting software package

Категорія

48325000-2

Пакети програмного забезпечення для створення форм / бланків

Form-making software package

Категорія

48326000-9

Пакети картографічного програмного забезпечення

Mapping software package

  • 48326100-0
    Цифрові системи картографування
    Digital mapping system
Категорія

48327000-6

Пакети програмного забезпечення для креслення та малювання

Drawing and painting software package

Категорія

48328000-3

Пакети програмного забезпечення для обробки зображень

Image-processing software package

Категорія

48329000-0

Системи обробки зображень та архівування

Imaging and archiving system