Група 48400000-2 - Пакети програмного забезпечення для управління діловими операціями та електронних особистих органайзерів
Business transaction and personal business software package


Список класів:

Клас

4841

Пакети програмного забезпечення для управління інвестиціями та підготовки податкової звітності

Investment management and tax preparation software package

Клас

4842

Пакети програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління та пакети утиліт для розробки програмного забезпечення

Facilities management software package and software package suite

Клас

4843

Пакети програмного забезпечення для управління матеріально-технічними ресурсами

Inventory management software package

Клас

4844

Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку

Financial analysis and accounting software package

Клас

4845

Пакети програмного забезпечення для обліку часу чи людських ресурсів

Time accounting or human resources software package

Клас

4846

Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення

Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Клас

4847

Пакети програмного забезпечення для проведення аукціонів

Auction software package

Клас

4848

Пакети програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і бізнес-аналітики

Sales, marketing and business intelligence software package

Клас

4849

Пакети закупівельного програмного забезпечення

Procurement software package