Клас 48450000-7 - Пакети програмного забезпечення для обліку часу чи людських ресурсів
Time accounting or human resources software package


Список категорій:

Категорія

48451000-4

Пакети програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства

Enterprise resource planning software package