Клас 48610000-7 - Системи баз даних
Database systems


Список категорій:

Категорія

48611000-4

Пакети програмного забезпечення для баз даних

Database software package

Категорія

48612000-1

Системи керування базами даних

Database-management system

Категорія

48613000-8

Електронні системи управління даними

Electronic data management (EDM)

Категорія

48614000-5

Системи збору даних

Data-acquisition system