Клас 48620000-0 - Операційні системи
Operating systems


Список категорій:

Категорія

48621000-7

Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мейнфреймів

Mainframe operating system software package

Категорія

48622000-4

Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мінікомп'ютерів

Minicomputer operating system software package

Категорія

48623000-1

Пакети програмного забезпечення для операційних систем для мікрокомп'ютерів

Microcomputer operating system software package

Категорія

48624000-8

Пакети програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп'ютерів

Personal computer (PC) operating system software package

Категорія

48625000-5

Операційні системи для відкритих систем

Open systems operating systems

Категорія

48626000-2

Пакети програмного забезпечення для кластеризації

Clustering software package

Категорія

48627000-9

Пакети програмного забезпечення для операційних систем реального часу

Real-time operating system software package

Категорія

48628000-9

Архітектура мікроканалів

Micro-channel architecture