Група 48900000-7 - Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп'ютерні системи
Miscellaneous software package and computer systems


Список класів:

Клас

4891

Пакети програмного забезпечення для створення комп'ютерних ігор, побудови генеалогічного дерева та створення екранних заставок

Computer game software package, family titles and screen savers

Клас

4892

Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу

Office automation software package

Клас

4893

Пакети навчального та розважального програмного забезпечення

Training and entertainment software package

Клас

4894

Пакети програмного забезпечення для створення шаблонів і календарів

Pattern design and calendar software package

Клас

4895

Системи визначення координат місцезнаходження суден та системи гучномовного зв'язку

Boat-location and public address system

Клас

4896

Пакети драйверів і системного програмного забезпечення

Drivers and system software package

Клас

4897

Пакети типографського програмного забезпечення

Print shop software package

Клас

4898

Мови та засоби програмування

Programming languages and tools

Клас

4899

Пакети програмного забезпечення для роботи з таблицями та вдосконалення програмного продукту

Spreadsheets and enhancement software package