Клас 51220000-0 - Послуги зі встановлення контрольного обладнання
Installation services of checking equipment


Список категорій:

Категорія

51221000-7

Послуги зі встановлення автоматичних пристроїв реєстрації пасажирів аеропортів

Installation services of automatic airport check-in devices