Клас 51510000-0 - Послуги зі встановлення універсальних машин та обладнання
Installation services of general-purpose machinery and equipment


Список категорій:

Категорія

51511000-7

Послуги зі встановлення підіймально-транспортувального обладнання, крім ліфтів та ескалаторів

Installation services of lifting and handling equipment, except lifts and escalators

 • 51511100-8
  Послуги зі встановлення підіймального обладнання
  Installation services of lifting equipment
 • 51511110-1
  Послуги зі встановлення підіймальних кранів
  Installation services of cranes
 • 51511200-9
  Послуги зі встановлення вантажно-розвантажувального обладнання
  Installation services of handling equipment
 • 51511300-0
  Послуги зі встановлення фасадних люльок
  Installation services of suspended access equipment
 • 51511400-1
  Послуги зі встановлення спеціальних конвеєрних систем
  Installation services of special conveying systems
Категорія

51514000-8

Послуги зі встановлення різних універсальних машин

Installation services of miscellaneous general-purpose machinery

 • 51514100-9
  Послуги зі встановлення машин та апаратури для фільтрування чи очищення рідин
  Installation services of liquid filtering or purifying machinery and apparatus
 • 51514110-2
  Послуги зі встановлення машин та апаратури для фільтрування чи очищення води
  Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying water