Клас 64220000-4 - Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних
Telecommunication services except telephone and data transmission services


Список категорій:

Категорія

64221000-1

Послуги з під'єднання

Interconnection services

Категорія

64222000-8

Послуги, пов'язані з дистанційною роботою

Teleworking services

Категорія

64223000-5

Послуги пейджингового зв'язку

Paging services

Категорія

64224000-2

Послуги зв'язку з режимі телеконференції

Teleconferencing services

Категорія

64225000-9

Послуги телекомунікаційного зв'язку каналом «повітря – земля»

Air-to-ground telecommunications services

Категорія

64226000-6

Телематичні послуги

Telematics services

Категорія

64227000-3

Інтегровані телекомунікаційні послуги

Integrated telecommunications services

Категорія

64228000-0

Послуги з транслювання теле- та радіопередач

Television and radio broadcast transmission services

  • 64228100-1
    Послуги з транслювання телепередач
    Television broadcast transmission services
  • 64228200-2
    Послуги з транслювання радіопередач
    Radio broadcast transmission services