Клас 66110000-4 - Банківські послуги
Banking services


Список категорій:

Категорія

66111000-1

Послуги центральних банків

Central bank services

Категорія

66112000-8

Депозитні послуги

Deposit services

Категорія

66113000-5

Послуги з кредитування

Credit granting services

  • 66113100-6
    Послуги з мікрокредитування
    Micro-credit granting services
Категорія

66114000-2

Послуги у сфері фінансового лізингу

Financial leasing services

Категорія

66115000-9

Послуги з міжнародних розрахунків

International payment transfer services