Клас 66510000-8 - Страхові послуги
Insurance services


Список категорій:

Категорія

66511000-5

Послуги зі страхування життя

Life insurance services

Категорія

66512000-2

Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

Accident and health insurance services

 • 66512100-3
  Послуги зі страхування від нещасних випадків
  Accident insurance services
 • 66512200-4
  Послуги зі страхування здоров'я
  Health insurance services
 • 66512210-7
  Послуги з добровільного страхування здоров'я
  Voluntary health insurance services
 • 66512220-0
  Послуги з медичного страхування
  Medical insurance services
Категорія

66513000-9

Послуги зі страхування юридичних витрат і страхування від усіх ризиків

Legal insurance and all-risk insurance services

 • 66513100-0
  Послуги зі страхування юридичних витрат
  Legal expenses insurance services
 • 66513200-1
  Послуги зі страхування підрядників від усіх ризиків
  Contractor's all-risk insurance services
Категорія

66514000-6

Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування

Freight insurance and Insurance services relating to transport

 • 66514100-7
  Транспортне страхування
  Insurance related to Transport
 • 66514110-0
  Послуги зі страхування транспортних засобів
  Motor vehicle insurance services
 • 66514120-3
  Послуги зі страхування морського, повітряного та інших видів транспорту
  Marine, aviation and other transport insurance services
 • 66514130-6
  Послуги зі страхування залізничного транспорту
  Railway insurance services
 • 66514140-9
  Послуги зі страхування повітряного транспорту
  Aircraft insurance services
 • 66514150-2
  Послуги зі страхування суден
  Vessel insurance services
 • 66514200-8
  Послуги зі страхування вантажів
  Freight insurance services
Категорія

66515000-3

Послуги зі страхування від шкоди чи збитків

Damage or loss insurance services

 • 66515100-4
  Послуги зі страхування від пожежі
  Fire insurance services
 • 66515200-5
  Послуги зі страхування майна
  Property insurance services
 • 66515300-6
  Послуги зі страхування від збитків внаслідок впливу погодних умов і фінансових збитків
  Weather and financial loss insurance services
 • 66515400-7
  Послуги зі страхування від збитків внаслідок впливу погодних умов
  Weather-related insurance services
 • 66515410-0
  Послуги зі страхування від фінансових збитків
  Financial loss insurance services
 • 66515411-7
  Послуги зі страхування від грошових збитків
  Pecuniary loss insurance services
Категорія

66516000-0

Послуги зі страхування цивільної відповідальності

Liability insurance services

 • 66516100-1
  Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту
  Motor vehicle liability insurance services
 • 66516200-2
  Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту
  Aircraft liability insurance services
 • 66516300-3
  Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників суден
  Vessel liability insurance services
 • 66516400-4
  Послуги зі страхування загальної цивільної відповідальності
  General liability insurance services
 • 66516500-5
  Послуги зі страхування професійної відповідальності
  Professional liability insurance services
Категорія

66517000-7

Послуги зі страхування кредитів і гарантійних зобов'язань

Credit and surety insurance services

 • 66517100-8
  Послуги зі страхування кредитів
  Credit insurance services
 • 66517200-9
  Послуги зі страхування гарантійних зобов'язань
  Surety insurance services
 • 66517300-0
  Страхові послуги у сфері управління ризиками
  Risk management insurance services
Категорія

66518000-4

Послуги страхових брокерів і страхових агентств

Insurance brokerage and agency services

 • 66518100-5
  Послуги страхових брокерів
  Insurance brokerage services
 • 66518200-6
  Послуги страхових агентств
  Insurance agency services
 • 66518300-7
  Послуги з урегулювання страхових вимог
  Insurance claims adjustment services
Категорія

66519000-1

Послуги зі страхування технічного обладнання, від аварій, збитків, актуарних ризиків та вартості врятованого майна, а також додаткові послуги у сфері страхування

Engineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance services

 • 66519100-2
  Послуги зі страхування нафтових або газових платформ
  Oil or gas platforms insurance services
 • 66519200-3
  Послуги зі страхування технічного обладнання
  Engineering insurance services
 • 66519300-4
  Додаткові послуги у сфері страхування
  Auxiliary insurance services
 • 66519310-7
  Консультаційні послуги з питань страхування
  Insurance consultancy services
 • 66519400-5
  Послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків унаслідок аварій
  Average adjustment services
 • 66519500-6
  Послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків
  Loss adjustment services
 • 66519600-7
  Актуарні послуги
  Actuarial services
 • 66519700-8
  Послуги з управління порятунком майна
  Salvage administration services