Клас 71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування
Architectural design services


Список категорій:

Категорія

71221000-3

Послуги у сфері архітектури будівель

Architectural services for buildings

Категорія

71222000-0

Послуги у сфері архітектури відкритих просторів

Architectural services for outdoor areas

  • 71222100-1
    Послуги з картування міських зон
    Urban areas mapping services
  • 71222200-2
    Послуги з картування сільської місцевості
    Rural areas mapping services
Категорія

71223000-7

Послуги у сфері архітектури прибудов

Architectural services for building extensions