Клас 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії
Engineering-related scientific and technical services


Список категорій:

Категорія

71351000-3

Послуги з геологічного, геофізичного та інших видів наукової розвідки

Geological, geophysical and other scientific prospecting services

 • 71351100-4
  Послуги з забору й аналізу керна
  Core preparation and analysis services
 • 71351200-5
  Консультаційні послуги в галузях геології та геофізики
  Geological and geophysical consultancy services
 • 71351210-8
  Консультаційні послуги в галузі геофізики
  Geophysical consultancy services
 • 71351220-1
  Консультаційні послуги в галузі геології
  Geological consultancy services
 • 71351300-6
  Послуги з мікропалеонтологічного аналізу
  Micropalaeontological analysis services
 • 71351400-7
  Послуги з інтерпретації петрофізичних даних
  Petrophysical interpretation services
 • 71351500-8
  Послуги з дослідження ґрунтів
  Ground investigation services
 • 71351600-9
  Послуги з прогнозування погоди
  Weather-forecasting services
 • 71351610-2
  Метеорологічні послуги
  Meteorology services
 • 71351611-9
  Кліматологічні послуги
  Climatology services
 • 71351612-6
  Гідрометеорологічні послуги
  Hydrometeorology services
 • 71351700-0
  Послуги з наукової розвідки
  Scientific prospecting services
 • 71351710-3
  Послуги з геофізичної розвідки
  Geophysical prospecting services
 • 71351720-6
  Геофізичне дослідження місць археологічних розкопок
  Geophysical surveys of archaeological sites
 • 71351730-9
  Послуги з геологічної розвідки
  Geological prospecting services
 • 71351800-1
  Топографічні послуги та послуги з розвідування джерел водних запасів
  Topographical and water divining services
 • 71351810-4
  Топографічні послуги
  Topographical services
 • 71351811-1
  Топографічні дослідження місць археологічних розкопок
  Topographical surveys of archaeological sites
 • 71351820-7
  Послуги з розвідування джерел водних запасів
  Water divining services
 • 71351900-2
  Послуги у сферах геології, океанографії та гідрології
  Geology, oceanography and hydrology services
 • 71351910-5
  Геологічні послуги
  Geology services
 • 71351911-2
  Фотогеологічні послуги
  Photogeology services
 • 71351912-9
  Стратиграфічні послуги
  Stratigraphic geology services
 • 71351913-6
  Послуги у сфері геологічних досліджень
  Geological exploration services
 • 71351914-3
  Археологічні послуги
  Archaeological services
 • 71351920-2
  Океанографічні та гідрологічні послуги
  Oceanography and hydrology services
 • 71351921-2
  Послуги у сфері океанографії естуаріїв
  Estuarine oceanography services
 • 71351922-2
  Послуги у сфері фізичної океанографії
  Physical oceanography services
 • 71351923-2
  Послуги у сфері батиметричних досліджень
  Bathymetric surveys services
 • 71351924-2
  Послуги у сфері підводної розвідки
  Underwater exploration services
Категорія

71352000-0

Послуги у сфері розвідки надр

Subsurface surveying services

 • 71352100-1
  Послуги, пов'язані із сейсмічними даними
  Seismic services
 • 71352110-4
  Послуги у сфері сейсмографічних досліджень
  Seismographic surveying services
 • 71352120-7
  Послуги з реєстрації сейсмічних даних
  Seismic data acquisition services
 • 71352130-0
  Послуги зі збору сейсмічних даних
  Seismic data collection services
 • 71352140-3
  Послуги з обробки сейсмічних даних
  Seismic processing services
 • 71352300-3
  Послуги з магнітометричної розвідки
  Magnetometric surveying services
Категорія

71353000-7

Послуги з дослідження земної поверхні

Surface surveying services

 • 71353100-8
  Послуги з гідрографічної розвідки
  Hydrographic surveying services
 • 71353200-9
  Послуги з просторової розвідки
  Dimensional surveying services
Категорія

71354000-4

Картографічні послуги

Map-making services

 • 71354100-5
  Послуги з цифрового картографування
  Digital mapping services
 • 71354200-6
  Послуги з топографічної аерофотозйомки
  Aerial mapping services
 • 71354300-7
  Послуги з кадастрової зйомки
  Cadastral surveying services
 • 71354400-8
  Гідрографічні послуги
  Hydrographic services
 • 71354500-9
  Послуги з гідрографічної зйомки
  Marine survey services
Категорія

71355000-1

Геодезичні послуги

Surveying services

 • 71355100-2
  Фотограмметричні послуги
  Photogrammetry services
 • 71355200-3
  Послуги з топографічної зйомки
  Ordnance surveying
Категорія

71356000-8

Технічні послуги

Technical services

 • 71356100-9
  Послуги з технічного контролю
  Technical control services
 • 71356200-0
  Послуги з технічної допомоги
  Technical assistance services
 • 71356300-1
  Послуги з технічної підтримки
  Technical support services
 • 71356400-2
  Послуги з технічного планування
  Technical planning services