Клас 72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань
Systems and technical consultancy services


Список категорій:

Категорія

72221000-0

Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності

Business analysis consultancy services

Категорія

72222000-7

Послуги зі стратегічного аналізу та планування інформаційних систем або технологій

Information systems or technology strategic review and planning services

 • 72222100-8
  Послуги зі стратегічного аналізу інформаційних систем або технологій
  Information systems or technology strategic review services
 • 72222200-9
  Послуги з планування інформаційних систем або технологій
  Information systems or technology planning services
 • 72222300-0
  Послуги у сфері інформаційних технологій
  Information technology services
Категорія

72223000-4

Послуги з аналізу вимог до інформаційних технологій

Information technology requirements review services

Категорія

72224000-1

Консультаційні послуги з питань управління проектами

Project management consultancy services

 • 72224100-2
  Послуги з планування впроваджування систем
  System implementation planning services
 • 72224200-3
  Послуги з планування забезпечення якості систем
  System quality assurance planning services
Категорія

72225000-8

Послуги з оцінювання та аналізу ефективності забезпечення якості систем

System quality assurance assessment and review services

Категорія

72226000-5

Консультаційні послуги з питань приймальних випробовувань системного програмного забезпечення

System software acceptance testing consultancy services

Категорія

72227000-2

Консультаційні послуги з питань інтеграції програмного забезпечення

Software integration consultancy services

Категорія

72228000-9

Консультаційні послуги з питань інтеграції апаратного забезпечення

Hardware integration consultancy services