Клас 77230000-1 - Послуги, пов'язані з лісівництвом
Services incidental to forestry


Список категорій:

Категорія

77231000-8

Послуги з управління лісовим господарством

Forestry management services

 • 77231100-9
  Послуги з управління лісовими ресурсами
  Forest resources management services
 • 77231200-0
  Послуги з боротьби зі шкідниками лісу
  Forest pest control services
 • 77231300-1
  Послуги з лісоуправління
  Forest administration services
 • 77231400-2
  Послуги з інвентаризації лісів
  Forest inventory services
 • 77231500-3
  Послуги з моніторингу чи оцінювання стану лісів
  Forest monitoring or evaluation services
 • 77231600-4
  Послуги з лісонасадження
  Afforestation services
 • 77231700-5
  Послуги з розширення лісів
  Forestry extension services
 • 77231800-6
  Послуги з управління лісорозсадниками
  Forest nursery management services
 • 77231900-7
  Послуги з галузевого планування лісового господарства
  Forest sectoral planning services