Клас 77850000-3 - Послуги риборозведення
Fish farming services