Клас 79120000-1 - Консультаційні послуги з питань патентування та з авторського права
Patent and copyright consultancy services


Список категорій:

Категорія

79121000-8

Консультаційні послуги з авторського права

Copyright consultancy services

  • 79121100-9
    Консультаційні послуги з питань авторських прав на програмне забезпечення
    Software copyright consultancy services