Клас 80630000-9 - Навчання керуванню військовими транспортними засобами, в тому числі з використанням методу моделювання
Training and simulation in military vehicles