Клас 80640000-2 - Навчання керуванню військовими кораблями, в тому числі з використанням методу моделювання
Training and simulation in warships