Клас 85320000-8 - Соціальні послуги
Social services


Список категорій:

Категорія

85321000-5

Адміністративні соціальні послуги

Administrative social services

Категорія

85322000-2

Програми громадської дії

Community action programme

Категорія

85323000-9

Соціально орієнтовані послуги у сфері охорони здоров'я

Community health services