Клас 90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services


Список категорій:

Категорія

90521000-5

Послуги у сфері поводження з радіоактивними відходами

Radioactive waste treatment services

 • 90521100-6
  Збирання радіоактивних відходів
  Collection of radioactive waste
 • 90521200-7
  Послуги зі зберігання радіоактивних відходів
  Radioactive waste storage services
 • 90521300-8
  Утилізація радіоактивних відходів
  Disposal of radioactive waste
 • 90521400-9
  Транспортування радіоактивних відходів
  Transport of radioactive waste
 • 90521410-2
  Транспортування низькоактивних ядерних відходів
  Transportation of low level nuclear waste
 • 90521420-5
  Транспортування середньоактивних ядерних відходів
  Transportation of intermediate level nuclear waste
 • 90521500-0
  Пакування радіоактивних відходів
  Packaging of radioactive waste
 • 90521510-3
  Пакування низькоактивних ядерних відходів
  Packaging of low level nuclear waste
 • 90521520-6
  Пакування середньоактивних ядерних відходів
  Packaging of intermediate level nuclear waste
Категорія

90522000-2

Послуги, пов'язані з забрудненими ґрунтами

Services relating to contaminated soil

 • 90522100-3
  Вилучення забруднених ґрунтів
  Removal of contaminated soil
 • 90522200-4
  Утилізація забруднених ґрунтів
  Disposal of contaminated soil
 • 90522300-5
  Послуги з обробки забруднених ґрунтів
  Contaminated-soil treatment services
 • 90522400-6
  Очищування та обробка ґрунтів
  Cleaning and treatment of soil
Категорія

90523000-9

Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

 • 90523100-0
  Послуги з утилізації зброї та боєприпасів
  Weapons and ammunition disposal services
 • 90523200-1
  Послуги з утилізації бомб
  Bomb-disposal services
 • 90523300-2
  Послуги розмінування
  Mine sweeping services
Категорія

90524000-6

Послуги у сфері поводження з медичними відходами

Medical waste services

 • 90524100-7
  Послуги зі збирання медичних відходів
  Clinical-waste collection services
 • 90524200-8
  Послуги з утилізації медичних відходів
  Clinical-waste disposal services
 • 90524300-9
  Послуги з вивезення біологічних відходів
  Removal services of biological waste
 • 90524400-0
  Збирання, транспортування та утилізація відходів лікарень
  Collection, transport and disposal of hospital waste