Клас 90730000-3 - Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення
Pollution tracking and monitoring and rehabilitation


Список категорій:

Категорія

90731000-0

Послуги, пов'язані із проблемою забруднення повітря

Services related to air pollution

 • 90731100-1
  Управління якістю повітря
  Air quality management
 • 90731200-2
  Послуги з управління та контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням повітря
  Transboundary air pollution management or control services
 • 90731210-5
  Придбання квот на викиди діоксиду вуглецю
  Purchase of CO2 emission credits
 • 90731300-3
  Послуги із захисту повітря від забруднення
  Air pollution protection services
 • 90731400-4
  Послуги з моніторингу та вимірювання рівня забруднення повітря
  Air pollution monitoring or measurement services
 • 90731500-5
  Послуги з виявлення токсичних газів
  Toxic gas detection services
 • 90731600-6
  Моніторинг концентрації метану
  Methane monitoring
 • 90731700-7
  Послуги з моніторингу концентрації діоксиду вуглецю
  Carbon dioxide monitoring services
 • 90731800-8
  Моніторинг концентрації твердих частинок у повітрі
  Airborne particle monitoring
 • 90731900-9
  Послуги з моніторингу товщини озонового шару
  Ozone depletion monitoring services
Категорія

90732000-7

Послуги, пов'язані із проблемою забруднення ґрунту

Services related to soil pollution

 • 90732100-8
  Послуги із захисту ґрунтів від забруднення
  Soil pollution protection services
 • 90732200-9
  Послуги із вилучення забрудненого ґрунту
  Polluted soil removal services
 • 90732300-0
  Обробка та відновлення забрудненого ґрунту
  Polluted soil treatment or rehabilitation
 • 90732400-1
  Дорадчі послуги з питань забруднення ґрунту
  Soil pollution advisory services
 • 90732500-2
  Картографування забруднених ґрунтів
  Soil pollution mapping
 • 90732600-3
  Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів
  Soil pollution measurement or monitoring
 • 90732700-4
  Оцінювання рівня забрудненості ґрунтів органічними добривами
  Organic fertilizer pollution assessment
 • 90732800-5
  Оцінювання забруднення пестицидами
  Pesticides pollution assessment
 • 90732900-6
  Оцінювання забруднення нітратами та фосфатами
  Nitrates and phosphates pollution assessment
 • 90732910-9
  Оцінювання забруднення нітратами
  Nitrates pollution assessment
 • 90732920-2
  Оцінювання забруднення фосфатами
  Phosphates pollution assessment
Категорія

90733000-4

Послуги, пов'язані з проблемою забруднення води

Services related to water pollution

 • 90733100-5
  Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення поверхневих вод
  Surface water pollution monitoring or control services
 • 90733200-6
  Послуги з відновлення у разі забруднення поверхневих вод
  Surface water pollution rehabilitation services
 • 90733300-7
  Послуги із захисту поверхневих вод від забруднення
  Surface water pollution protection services
 • 90733400-8
  Послуги з обробки поверхневих вод
  Surface water treatment services
 • 90733500-9
  Дренажні послуги на випадок забруднення поверхневих вод
  Surface water pollution drainage services
 • 90733600-0
  Послуги з управління чи контролю у сфері боротьби з транскордонним забрудненням водних ресурсів
  Transboundary water pollution management or control services
 • 90733700-1
  Послуги з моніторингу чи контролю рівня забруднення підземних вод
  Groundwater pollution monitoring or control services
 • 90733800-2
  Послуги з дренажу на випадок забруднення підземних вод
  Groundwater pollution drainage services
 • 90733900-3
  Обробка чи відновлення у разі забруднення підземних вод
  Groundwater pollution treatment or rehabilitation