Клас 92510000-9 - Послуги бібліотек і архівів
Library and archive services


Список категорій:

Категорія

92511000-6

Послуги бібліотек

Library services

Категорія

92512000-3

Послуги архівів

Archive services

  • 92512100-4
    Послуги з утилізації архівів
    Archive destruction services